Önemli Tarihler

Kongre Tarihleri

18-20 Ekim 2019

Kongre Merkezi

Acapulco Resort & Convention & SPA
Girne – Kıbrıs

son bildiri tarihi

20 Eylül 2019

kongre dili

Kongrenin dili Türkçe’dir.

Kongre Katılım Belgesi

Kongreye katılan tüm katılımcılara kongre sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

Kredilendirme

Kongre, TTB-STE tarafından kredilendirilecektir.