Bilimsel Kurullar

Düzenleme Kurulu

Başkan

Hasan ÖZKAN

SEKRETER

İbrahim DOĞAN

SEKRETER YARDIMCISI

Muhammed Fatih KARAKAYA

SEKRETER YARDIMCISI

Ali Emrehan TÜZÜN