Bilimsel Program

 

 

1. GÜN (18 EKİM)

 
1. SALON
2. SALON
08:30-10:00

Panel – HEPATİTLER : GÜNCELLEME

Oturum Başkanları: Sadettin HÜLAGÜ, Halis ŞİMŞEK

Panel – İBH TEDAVİSİNDE PROBLEMLER

Oturum Başkanları:  Vedat GÖRAL

08:30-08:50

Hepatit B’de İmmüntoleranlar Tedavi Edilmeli mi?

Selim GÜREL

Hafif Crohn’da Ayırıcı Tanı Ve Tedavi Kararı

Murat TÖRÜNER

08:50-09:10

Hepatit B’de Tedavi Kesilebilir Mi?

Ramazan İDİLMAN

Şiddetli Crohn’da Tedavi Yönetimi

İsmail Hakkı KALKAN

09:10-09:30

Dili – 2019

Cemal Nuri ERÇİN

Perianal Fistülizan Crohn Tedavisi

Ertuğrul KAYAÇETİN

09:30-09:50

Kr. Hepatit B’de Serokonversiyonun Öngörülmesi:Data Mining System

Gerçek Vaka Verileri ile Tahmin Oranları

Hasan ÖZKAN

Şiddetli Ülseratif Kolitte Tedavi Yönetimi

Gülbanu CANBALOĞLU ERKAN

09:50-10:00TartışmaTartışma
10:00-10:20

Konferans : HEPATİT C TEDAVİSİ – 2019

Oturum Başkanları: Ömer TOPALAK, Mehmet Derya ONUK

Konuşmacı: Feyza GÜNDÜZ

Sözlü Bildiriler – 1

Oturum Başkanları: Cumhur DÜLGER, Enver ÜNER

10:20-10:40Kahve ArasıKahve Arası
10:40-12:10

Panel – OTOİMMÜN KARACİĞER HASTALIKLARI

Oturum Başkanları: Mehmet KORUK, Fulya GÜNŞAR

Panel – HELICOBACTER PYLORI 2019

Oturum Başkanları: Hilmi ATASEVEN, Ahmet UYGUN

10:40-11:00

Otoimmün Hepatitle Tanı Problemleri, Kimi Tedavi Etmeli?

Ersan ÖZARSLAN

Hp Epidemiyolojisi, Ne Değişti

M.Hadi YAŞA

11:00-11:20

Primer Sklerozan Kolanjit Subgruplarında Tedavi Yöneminideki Farklılıklar

Muhsin KAYA

Hp Mide Kanseri İlişkisi Ve Yenilikler

İrfan SOYKAN

11:20-11:40

Otoimmun Hepatitte Standart Dışı Tedaviler

Cumali EFE

Türkiyede 2019’da Tedavi

Ahmet AYDIN

11:40-12:00

Refrakter Primer Biliyer Kolanjit Tedavisi

Alper YURCİ

Hp Tedavisi Zor Olgular, Dirençli Olgular

Cem AYGÜN

12:00-12:10TartışmaTartışma
12:10-13:30Öğle YemeğiÖğle Yemeği
13:30-14:30

Kronik Hepatit B’de Önceliklerin Belirlenmesi: Olgu tartışmaları- GİLEAD

Moderator: Hasan Özkan

Konuşmacılar: Ahmet Bektaş, Selim Gurel

 
14:30-14:40AÇILIŞ : Hasan ÖZKAN – Kongre Başkanı 
14:40-16:00

BAŞKANLAR TARTIŞIYOR:
TÜRK GASTROENTEROLOJİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ YARINI
YAPILANLAR – YAPILACAKLAR

Oturum Başkanları:
Murat TUNCER, Saadettin HÜLAGÜ, Tülay BAKIR, Birol ÖZER

Serhat BOR : TGD Başkanı
Hasan ÖZKAN : HEBİPA ve EGA Başkanı
Ramazan İDİLMAN : TKAD Başkanı
Cengiz PATA : GED Başkanı
Aykut Ferhat ÇELİK : IBH Başkanı

 
16:00-16:10Tartışma 
16:10-16:40

Konferans : KRONİK ZEMİNDE AKUT KARACİĞER YETMEZLİĞİ

Oturum Başkanları: Ayşegül ÖZAKYOL, Murat ALADAĞ

Konuşmacı : Bülent DEĞERTEKİN

Sözlü Bildiriler – 2

Oturum Başkanları: Faruk ÇETİN, Oğuz ÜSKÜDAR

   
16:40-16:50Kahve ArasıKahve Arası
16:50-18:20

Panel – NASH HASTASININ YÖNETİMİ

Oturum Başkanları: Orhan ÖZGÜR, Selim AYDEMİR

Panel – EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ve ÇÖLYAK HASTALIĞI

Oturum Başkanları: Murat PALABIYIKOĞLU, Osman ERSOY

16:50-17:10

Yüksek Riskli Hasta Kimdir, Nasıl Belirlenir?
(Biyobelirteçler, Radyolojik Metodlar, Biyopsi)

Yusuf YILMAZ

Eozinofilik Özofajitte Yeni Ne Var?

Şehmuz ÖLMEZ

17:10-17:30

NASH’te Beslenme – Akdeniz Diyeti

Tülay BAKIR

Çölyak Tanısı ve Tedavi

Ahmet UYANIKOĞLU

17:30-17:50

NASH Hastasında Metabolik Sendrom Yönetimi

Özlem YÖNEM

Non-Çölyak Gluten İlişkili Hastalıklar

H. Yasemin BALABAN

17:50-18:10

Ufuktaki Tedaviler

Muhammed Fatih KARAKAYA

Diyetisyen Gözüyle Glutensiz Diyet

İnci TÜRKOĞLU

18:10-18:20TartışmaTartışma
 

2. GÜN (19 EKİM)

 
1. SALON
2. SALON
08:30-10:00

Panel – HEPATOSELLÜLER KANSER

Oturum Başkanları: Ramazan İDİLMAN, Emin ALTIPARMAK

Panel – GİS ENDOSKOPİ

Oturum Başkanları : Cengiz PATA, Ümit AKYÜZ, Fatih TEKİN

08:30-08:50

NASH ve HSK İlişkisi

Konuşmacı: Hikmet AKKIZ

ESD’nin Ötesinde

Fatih ASLAN

08:50-09:10

Lokal Ablatif Tedaviler : RF, TACE, TARE

Konuşmacı: Çiğdem SOYDAL

SML’da Tam Kat Rezeksiyon, Hangi Noktadayız?

Erdem AKBAL

09:10-09:30

Sistemik Tedavi: Tirozin Kinaz – İmmuncheckpoint İnhibitörü

Konuşmacı: Berna ÖKSÜZOĞLU

Zor Vakalarda ERCP

Bülent ÖDEMİŞ

09:30-09:50

Cerrahi Tedavi: Rezeksiyon – Transplantasyon

E. Birol BOSTANCI

Obezite Tedavisinde Endoskopik Yöntemler

Kamil ÖZDİL

   
10:00-10:30

Konferans : WİLSON HASTALIĞI

Oturum Başkanları : Halis ŞİMŞEK, Ahmet BEKTAŞ

Konuşmacı : Ayşegül ÖZAKYOL

Konferans : İBH’da GÖZDEN KAÇANLAR

Oturum Başkanları : Murat TÖRÜNER, Murat Taner GÜLŞEN

Konuşmacı : Gürkan ÇELEBİ

10:20-10:40Kahve ArasıKahve Arası
10:40-12:10

Panel – GİS MOTİLİTE 2019

Oturum Başkanları: Selahattin ÜNAL, Mustafa GÜLŞEN

Panel – KARACİĞER TRANSPLANTASYONUNDA TARTIŞMALI KONULAR

Oturum Başkanları: E. Birol BOSTANCI, Şebnem GÜRSOY

10:40-11:00

Kr. Konstipasyon Tedavisi

İbrahim DOĞAN

Hepatit Pozitif Vericiden Negatif Alıcıya Nakil

Gökhan KABAÇAM

11:00-11:20

Reflü Hastalığı Tedavisi 2019

Fehmi ATEŞ

HSK Transplant Adaylarında Nakil Öncesi İzlem ve Köprü Tedaviler

Murat AKYILDIZ

11:20-11:40

Anorektal Biyobfeedback Ve Anorektal Manometride Yenilikler

Aşkın ERDOĞAN

HSK için Canlı yada Kadavradan Nakil Kararı

Zeki KARASU

11:40-12:00

Fonksiyonel Dispepside Tedavi

Ömer ÖZTÜRK

Nakil Öncesi Sarkopeni ve Beslenme

Hale GÖKCAN

12:00-12:10TartışmaTartışma
12:10-13:30Öğle YemeğiÖğle Yemeği
   
13:30-14:00

Sözlü Sunum – 3

Oturum Başkanları: Yüksel SEÇKİN, Talat AYYILDIZ

Sözlü Sunum – 4

Oturum Başkanları: Kadir BAHAR, Murat AKYILDIZ

   
14:00-14:30

Konferans : GEBELİK ve İBH: ÖNCESİ ve SONRASI

Oturum Başkanları: Güldem EKİNCİ KİLCİLER, Firdevs TOPAL

Konuşmacı : Öykü TAYFUR YÜREKLİ

Sözlü Sunum – 5

Oturum Başkanları: Metin UZMAN, Ali Emrehan TÜZÜN

   
14:30-14:50Kahve ArasıKahve Arası
14:50-16:20

Panel – PANKREAS HASTALIKLARI 2019

Oturum Başkanları: Mehmet CİNDORUK, Mehmet BEKTAŞ

ENDOSKOPİ VİDEO MARATON

VideoEndoskopi Sunumlarınızı Muhammed Fatih Karakaya’ya iletebilirsiniz.

mfkarakaya@yahoo.com

14:50-15:10

Kr. Pankreatitte Ağrı Tedavisi

Emrah ALPER

 
15:10-15:30

Güncel Kılavuzlara Göre Pankreas Kisti Takibi

Hakan ŞENTÜRK

 
15:30-15:50

Nekrotizan Pankreatit Yönetimi

Meltem ERGÜN

 
15:50-16:10

Rekürren Pankreatitte Ayırıcı Tanı

Ömer YILMAZ

 
16:10-16:20TartışmaTartışma
 

3. GÜN (20 EKİM)

08:30-09:40
1. SALON

Oturum Başkanları: Orhan Özgür, Ahmet Uygun

8:30-08:50

MUTLU BAĞIRSAK

Atilla BEKTAŞ

08:50-09:10

AKILCI İLAÇ TEDAVİSİ

İsmail Balık

09:10-09:30

AVRASYA GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİNDEN HABERLER

Hasan Özkan

09:30-09:40Kapanış